FANDOM


Imperiet
AI

"Tre saker gör Imperiet mäktigt; tro, stål och krut."

Om Astrustiska Imperiet Edit

 • Stadsskick: Imperiet är inte en centraliserad nation, utan snarare en feodal konfederation av 9 stora och halvoberoende provinser, bundna av gemensamma intressen, historia, språk, religion och kultur.
 • Stadsöverhuvud: Kaiser Albrecht III Creutz
 • Rättsväsende: I teorin är Kejsaren fri att införa vilka lagar och förordningar som han eller hon önskar och få den att gälla hela riket... sanningen är en annan och rättsväsendet i det stora Imperiet är betydligt mer nyanserat och invecklat.
 • Areal: 780 560 km2
 • Befolkning: Majoriteten människor. Alver och andra ickemänskliga raser har det dåligt ställt i Imperiet. De flesta lever i förtryck och bor i städernas slumområden. Icke-mänskliga varelser har inga rättigheter i Imperiet.
 • Språk: Reichzunge ((tyska))
 • Huvudstad: Reikheim
 • Huvudnäring: Astrustiska Imperiet är en stark krigsmakt, som gjort industri och en handelsvara av krig.
 • Import (i stort): Textilier, lyxvaror, ost
 • Export (i stort): Krigsmaskiner, ingenjörer, knektar, vapen, Imperiets öl, stål och malm
 • Militära styrkor: Imperiets arméer är massiva och har ett brett utbud av olika enheter.
 • Religion: Monoteistisk med helgondyrkan
 • Vänner: Sorlois (och andra mänskliga riken)
 • Fiender: Alla andra..

Geografi, klimat och natur Edit

Imperiet är hjältarnas rike och legendernas hem... i alla fall enligt Imperiets egna invånare. Vidsträckta åsar med kummel från forntiden, ändlösa forsar som slingrar sig fram över gränslösa slätter, djupa skogar och höga berg. Eftersom Imperiet är så stort, skiftar landskapet dramatiskt. Imperiet rymmer ändlösa slätter, kust, djupa blandskogar, otillgängliga bergsområden, lågland som domineras av hedar, våtmarker eller ängar.

De nio provinserna:

 1. Kronburg
 2. Mittelheim
 3. Helmbretch
 4. Gyldland
 5. Wilkenburg
 6. Vahrholtz
 7. Kestel
 8. Rittmandorf
 9. Unterhall

Klimatet i Imperiet påverkas av de massiva bergskedjor som omger riket. Vintertid kan man inte undgå att känna de kalla isvindarna från norr och det hör till vardagen att många förfryser sig eller dör i kylan. I princip hela Imperiet blir snötäckt om vintrarna. Men i regel är vintern kort, kall och vacker. Vintern i Imperiet är som sagt kort och varar normalt 2-3 månader. Goda år är vintern knappt 2 månader. Sommar och vår är oftast långa och sköna, beroende på hur hård vintern varit. De milda och varma månaderna dominerar året i Imperiet. Hösten i Imperiet är kort, men regntyngd då de kallare vindarna börjar leta sig ner från bergen.

Man finner det Astrustiska fastlandet österut från Ravenna. Är vindarna goda kan man ta sig till Imperiet på 2 månader, men normalt brukar färden ta upp till 4 månader.

Historia Edit

MEME IMPERIET
"An empire founded by war has to maintain itself by war."