FANDOM


Stadsvakten i Korphamn är en institution som ansvarar för säkerheten och att lagarna efterlevs i staden. Det är staden som betalar vakternas löner, men lyder direkt under sin Kapten och Korphamns borgmästare.

Korphamns stadsvakt en stark, utbildad/tränad och välutrustad vakstyrka. Stadsvakten är en av få möjligheter som de utan titlar kan förtjäna status och inflytande. Stadsvaktens kaptener har varit allt ifrån söner till rika ädlingar till döttrar till simpelt folk. Ledaren för stadsvakten kallas för "Kapten" kort och gott.

Alla stadsvaktens medlemmar är utrustade med ungefär samma uniform, de känns igen på deras blåa tunikor eller vadderade vapenskjortor. Alla får ringbrynja och hjälm, men vill man skaffa mer plåt får man bekosta det själv eller försöka hitta något som passar från det som de föredetta medlemmarna lämnat efter sig. Stadsvakten ses vanligen med svärd, armborst eller spjut, vanligtvis använder stadsvakten inte sköldar.

All items (2)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.