FANDOM


606b471045727448b5de3c5e538ea42d
  • Fullständigt namn: Deashir
  • Ålder: Ca 500
  • Synbar ålder: ~40
  • Civilstatus: Ogift
  • Talang: Krigare, Stridstalang
  • Politisk Rank: Låg
  • Militärisk Rank: Låg 
  • Titel: Addinav (Sergeant) 
  • Vapenhand: Båda

Bakgrund Edit

Just Nu Edit

  • I Ravenna.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.