FANDOM


18217874 10155281568318841 754464758 n
Fëonn Elendarin, Enda dotter till den nu döde forna greven och förrädaren Caranthir Elendarin av Vidablick och dennes hustru Aranell.

Bor hos mörkeralvslorden Saulon S´amadhi på dennes gods som ligger ca två timmars ritt utanför Korphamns stad.

Arbetar/lär upp sig till/som assisten till Saulon S´amadhi och Thalisi och det är så hon tjänar sitt uppehälle för sig och dottern.

Födde den 21/11 en dotter som fått namnet Valadhiel

*Rykten om att Fë betett sig lösaktigt och delat bädd med lord Saulon S´amadhi spreds vid hovet och tillslut kände sig Istarïon sig tvingad att be henne flytta ut från palatset. Hon packade det lilla hon ägde och gav sig av tillsammans med sin dotter. En dag senare fick hon erbjudande om en anställning hos lord S´amadhi vilket hon tackade ja till, något hon absolut inte ångrat.

*Efter kriget avsade hon sig sitt namn, titel och land genom att räcka över sin fars svärd till Istarïon som få var regent över Celendine. Aldrig mer skulle hon sätta sin fot på Vidablick.

*Fëonn var med och stred på Celendins sida mot sin far vid Vidablick. Det var hon som såg till så att en liten grupp kunde ta sig in i borgen där Caranthir befäst sig. Sammanbitet kunde man se på hur hon senare skar halsen av sin egen far och därmed endade kriget

*Efter det att Caranthir Elendarin fråntagits sin titel, land och tillhörigheter och stämplats som förrädare i och med kriget han startat för att störta Celendines konung har titeln Grevinna av Vidablick förlänats Fëonn. Hon har framför Kronprins Islander svurit sin trohet och lojalitet till sin konung och till Celendine. Ansvaret vilar tungt på hennes axlar.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.