FANDOM


"Vet det här... Varje tjuv, mördare, spetälsk eller annan utstött är intressant för Främlingen. Han är kaos, disharmoni och abyssen. Främlingen är det Ogiltiga."

Snabba fakta Edit

Framlingen
  • Förbjuden troslära i stort sett hela världen.
  • Kallas även för Herren av Ingenting eller Den Namnlösa.
  • Anhängarna är endast människor, oftast med tvivelaktiga yrken. Främlingen har inget intresse av andra raser, han har därför aldrig visat sig eller talat till någon som inte är mänsklig.
  • Inspiration: The Outsider från Dishonored, luffartecken, Tzeentch, Cicero/Night Mother och Sheogorath från Skyrim

Främlingen Edit

Han sägs vara Abyssen förkroppsligad. En mystisk gud, ett moraliskt tvetydligt övernaturligt väsen. Varken god eller ond. Trots att många människor tillber honom så betraktas det som kätteri av de de andra religionerna. Att dyrka främlingen straffas till extrema åtgärder överallt i den kända världen, oftast med döden.