FANDOM


Den långsmala kontinenten Nicea ligger åt sydväst, kontinenten är mest känd för sin handel med krut.

I sydväst ligger den långsmala kontinenten Nicea, som ligger på lite närmre avstånd än Rhiw. Här har man länge handlat med både vackra tyger, téer, ris och vissa rusdrycker, men framförallt attraherar Niceas mest åtråvärda handelsvara - krutet! 

Förslag på länder:  

Världen fortsätter i en evighet och det är DU som är med och skriver den!