FANDOM


Trad
Th -skogsdunge-o-vatten

En halvdags färd från Tingshuset vidare längs Landsvägen finns en diskret avstickare till bredare stig in genom skogen. Följer man den där den tunnas ut mer till en viltstig och inte ger upp så öppnar skogen sig efter en sluttning nedåt. En vildäng som sköljer sig runt en samling av skira ädellövträd som i sin tur växer kring ett massivt stenblock. Det bryter genom marken likt en jättes spets och oklart vilket ursprung blocket bär.

Platsen har förutom en vacker vy, en fridfull men ålderdomlig känsla till sig. Älvringar uppenbarar sig då och då över ängen och finns vissa ställen mer nedtrampade än andra som av större samlingar djur och annat.

En liten damm ligger vid ena utkanten av dungen och sägnen säger den hyser inte bara änder och fisk i sin barm.

Här återfinns också små gamla stenskålar i skogen runt om som lokalbefolkningen använder för att offra till naturväsen. Oftast mat i olika former eller små föremål av varierade ursprung och värde.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.