FANDOM


Stadsporten
858f1156be2358a55c39b45fccbbc204

Stadsporten är platsen där man måste passera för att ta sig ut på landsbygden eller in i staden och den består av ett stort torn i muren som omgärdar staden och har både vindbrygga och portar som går att stänga. Vid stadsporten arbetar knektar med att kontrollera att alla som kommer in har tillstånd att uppehålla sig i staden. Även om det mest är för syns skull. Porten står nästan alltid öppen om man inte befarar att någon ska anfalla staden. Knektarnas arbete är förmodligen inte så ansträngande, de brukar höras skrålande bakom krönet dagarna och nätterna i ända, eller kan observeras sovande stöttade emot sina hillebarder framför porten, ibland är de inte där alls. Kaptenen för knektgardet i staden sägs vara den värsta suputen i staden.  Igenom porten rullar vagnar med varor, och kring porten samlas folket ibland i gräset om somrarna, och många fester slutar ofta här om nätterna när krögarna kastat gästerna från krogarna.