FANDOM


C7798ab4ca2e871cbed0d3950a10c23c

Styre Edit

Emporator, Härskaren, Drachau: Kythonas Ketish Edit

Gammal krigsherre som övertagit landet och styret genom att förena flera starka familjer/hus och byggt på imperiet. För kontinuerligt krig med andra mörkeralvshärskare ifall de inte allierar sig, söker expandera området mot andra rasers fall. Sprider ut styrkorna för att överta viktiga antingen magiska eller strategiska områden.

Rådet: Edit

Består av 3 övermagiker/mystiker. Samarbetar med Härskaren i alla ärenden och har mycket inflytande politiskt och maktmässigt.

Övermagiker/mystiker: Edit

Det är inte bara i Rådet som övermagiker existerar, utan alla av de främsta magikerna som bevisat sig i styrka och makt får den titeln. Finns flera i Yenlu'Sheth utöver Rådet och ofta får de en ledarroll när de kommer till de olika falangerna i dyrkan av Kaosgudarna. Högsta styret av tempel, magiskolningen och de kan också leda hela arméer där generalerna hamnar under dem i rang.

Deras arbete och efterforskningar och kunskaper tas också med i Rådet och beslutsfattandet.

Skuggvakten: Edit

7b5d0c799a152a6e3d87b6c1dea435f1

En elitstyrka bestående av de allra bästa krigarna. Tjänar direkt under de starkaste magikerna/mystikerna. Är inte livvakter utan något helt annat vilket inte är helt tydligt för de icke-invigna.

Det är en stor ära och heder att bli kallad till att bli en av dem. En livstidstjänst dock och väldigt specifik. Man hänger sig helt till sin plikt och innebär också en rigorös träning där man tillåter sig att bli magiskt influerad och förstärkt.

Är endast en handfull få som avböjt en sådan ära.
B591bffa53a50205ac3df602e33d198e

Armén: Edit

Består av 6 härförare/general, vardera härförare ansvarig över sin egen armé och plutoner. Svarar inför Rådet och Härskaren.

Ranker: Edit

 1. Drachau - Härskare
 2. Shobheir - Övermagiker/Rådet
 3. Oribhein - Högadel, renblodig, "i all respekt"
 4. Benath’uk - Skuggvakt (ger inga egna order om inte nöden kräver)
 5. Vaulkhar - General
 6. Shobh - Magiker, Shobh'uk - Stridsmagiker
 7. Urithan - Krigare (inbördes ranker som stundom kan vara jämnsides med magiker, oftast lägre)

Benämningar som är flytande mellan ranker beroende helt på:

Rillietan - Dödsdansare

Benathai - Skuggsiare

Shobh’hara - Lärling

Maibdir - Hex-magiker

Shobh'senth - "Den som tjänar mystiker", endast för icke-bestraffade mörkeralver

Lägsta rank Edit

Klath'ur - Mörkeralver som nedgraderas till slavar. Värre bestraffning än döden. Att äga en sådan är dock högt i rank.

Klath - Slav, icke-mörkeralvisk tjänare, piga, etc.

Militären: Offigascarath

Geografi Edit

Läge: Edit

Yenlu'Senth är beläget över en månad och mer av seglatser i sydöstlig riktning från Ravenna till en högt belägen landsmassa och bergig kontinent och dess sydligaste del. Angränsar till fler mörkeralviska styren i samarbete. Även Kanasawa, som ligger en seglats längre sydöver från Yenlu'Senths hamn.

Stad: Edit

Staden kallas också för Yenlu'Senth. Anledningen är den bergiga terrängen där staden sträcker sig så långt omkring och ingen vidare bosättning finns utanför. Staden börjar helt enkelt vid en hamn som är den enda geografiskt möjliga färdvägen in. Den fortsätter sedan brant uppåt och följer topografin men också manipulerad och omgjord av århundraden, årtusenden av bosättning. Handel och större delen av odlingar som sådant ligger nära havet och hamnen och där är också den mer tätbefolkade delen av staden belägen.

D7095b921d2165bc32948f350df141a5
6db1a0bc5742f955d227c7229e0fe90c

Längre upp så tunnas vägar och boningar ut men blir desto mer invecklade, utförliga och exklusiva. Är här de högburna, inflytelserika och de gamla familjerna bor och till stor del verkar. Palats av olika de slag finns här och också styrets eget palats där härskaren håller till.

Allra högst upp ligger templen av olika slag, tillbedjan och användning. Här finns också en enorm sal där troféer av olika världsliga giganter och ovanligheter finns samlade.

Klimat: Edit

Tropiskt, slås årligen av sandstormar, monsun och andra oväder.

Oftast varmt, speciellt nära havet. Ovanför och kring palatsen kommer man nog högt upp att det går under fryspunkten mer eller mindre och under olika delar av året. Allra högst upp ligger konstant is/snötäcke.

Omgivning: Edit

Om man beger sig bortom första massiva bergskedja som en stor del av Yenlu'Sheth består av, så fortsätter styret till viss del över en nära på total obebodd och ogästvänlig platå.

D4741465603f0e77c145d531a0bef8b4

Platån är till stor del en sten/sand öken. Är härifrån sandstormarna kan en särdeles blåsig årstid dra över bergstopparna och ned över bergsväggarna hela vägen till hamnen.

Bär på många hemligheter och om än den inte ser så mycket ut så är den oerhört värdefull för Yenlu'Sheth och de vaktar den rigoröst och våldsamt. Öknen försvarar dock mycket effektivt sig själv då vissa delar är nära inpå omöjliga att besöka, dödliga, giftiga till och med.

På andra sidan av öknen tar höga berg vid igen, likt sista utposten av Yenlu'Sheths hela rike. Sägs det finns bosättningar där och verksamhet, sällan besökta utifrån riket.

735548003f6ec0a654aa075e72f1a610
1787a612b0bf669deb63926e8dfb780a
8ce7cf0b362e0e94f8fd0f919d86e6f5

Edit

Språk och kultur Edit

De50e217732ed58c87a9d846dc352030
6485272936a747feef693d00ce9699be
 • Huvudsakliga språket är Druhiir (Warhammer)
 • Använder och handlar med slavar. Ofta människor, men också halvblod, blandblod eller rena ljusalver (ovanligt och exklusivt) till olika göromål och ändamål. Dödsstraff är inte det ultimata för mörkeralverna i riket, det är att bli nedgraderad till slav själv och får då ofta de mest nedvärderade och slitsamma uppgifterna.
 • Krigisk och strikt nation när det kommer till andra raser och länder. Hyllar makt och kraft framför allt och den mörkeralviska rasen.
 • Thalken - Hated Kin, högalver/ljusalver.

Prominenta familjer/hus: Edit

Räknas till de äldsta, renblodiga och inflytelserika.

 • Khadath'non
 • Ganth'ok
 • Ketish
 • Orioth

etc

2125f95b4b48a597df7372771d5a5ee7
F7e391289f90e972969189aa903dcff1
C93908657e8d5069f4ece52be52e4c31

Allianser: Edit

 • Hargath Arha
 • Urith'nagh

Tillbedjan: Edit

Kaosgudarna;

 • Khorne, Blood for the Blood God, Skulls for the Skull throne
 • Tzzentch, Master manipulator, God of Change, All knowing, All powerful
 • Nurgle, The Grandfather, God of Pestilence and Decay
 • Slaanesh, Prince of Secrets, Exalted Pleasure and Pain

Inspiration Edit

Mycket Warhammer och eget hitte-på och anpassning.

Pinterest-tavla